آنتن شاخ مخروطی

سایر محصولات

ترمینال موجبر مستطیلی WR15 با بار همسان 50-75 گیگاهرتز

ترمینال موجبر مستطیلی WR15 با بار همسان 50-75 گیگاهرتز

ترمینال موجبر مستطیلی WR19 با بار همسان 40-60 گیگاهرتز

ترمینال موجبر مستطیلی WR19 با بار همسان 40-60 گیگاهرتز

ترمینال موجبر مستطیلی WR22 با بار همسان 33-50 گیگاهرتز

ترمینال موجبر مستطیلی WR22 با بار همسان 33-50 گیگاهرتز

WR22 موجبر-آداپتور کواکسیال 33-50 گیگاهرتز

WR22 موجبر-آداپتور کواکسیال 33-50 گیگاهرتز

WR28 موجبر-آداپتور کواکسیال 18-26.5 گیگاهرتز

WR28 موجبر-آداپتور کواکسیال 18-26.5 گیگاهرتز